NLP Coaching - Wandelende CoachKorte Masterclass Intervisie Coaching

Korte Masterclass Intervisie Coaching

Datum: donderdag 11 april 2013 - Locatie: Utrecht, nu 20% korting en slechts � 199,-

: Marijke Lingsma geeft op donderdag 11 april 2013 een korte masterclass intervisie coaching in Seats2meet, moreelspark 65 te Utrecht. De deelnamekosten zijn normaal € 249. Nu krijgt u een korting van 20% en betaalt u slechts € 199,-.

Deze masterclass sluit aan bij haar boek (link opent in een nieuw venster). In het boek gaat zij in op de volgende vragen:

 • -Wat moet een intervisiecoach weten?
 • Wat moet een intervisiecoach kunnen?
 • Hoe ziet de praktijk van intervisiecoaching eruit?
 • Hoe kan een intervisiecoach zich bekwamen?

Op verzoek van Managementboek kijkt Marijke Lingsma in deze masterclass met name naar de praktijk van intervisiecoaching en naar de competenties van de IntervisieCoach. Zij schetst het kader, geeft suggesties en tips en helpt u met het uitwerken van een aantal concrete situaties.

Iedere deelnemer ontvangt het boek Intervisiecoaching en de Intervisiewaaier ter waarde van € 37,40 (incl. btw).

Meer info en inschrijven kan op: Korte Masterclass Intervisie Coaching door Marijke Lingsma. Maar wees snel, er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol = vol.

NHA Thuisstudies

Gratis tabelt PC bij aanmelding voor een thuisstudie.

Cursus Professioneel Coachen

Cursus Professioneel Coachen voor professionals welke actief zijn als loopbaan- of HRM-adviseur, leidinggevende, coach, (interne) begeleider of opleider

Deze post-hbo-cursus Professioneel coachen is bedoeld voor professionals welke actief zijn als opleider, coach, loopbaan- of HRM-adviseur, (interne) begeleider of leidinggevende. Als professional wilt u uw vaardigheden ontwikkelen om met coachen anderen zichtbaar te bewegen. Coachen is een professionele vorm van mensen beïnvloeden, met de focus op resultaat en op de ontwikkeling van individuele medewerkers en teams in situaties op het werk.

De opleiding gaat uit van competenties en gebouwd op het principe dat uw echte praktijk als coach de belangrijkste omgeving om te leren is. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht. De eigen ervaringen met coachen staan centraal. Deze cursus bestaat uit vijf modules. Iedere module heeft eigen thematieken en wordt afgesloten met een toets of proeve van bekwaamheid waarin u de door u eigen gemaakte vaardigheden en kennis demonstreert. Deze thematieken worden in verschillende werkvormen besproken, zoals video-interactie, vaardigheidstrainingen en casus besprekingen. Tijdens de cursus bouwt u een profolio op, een persoonlijk dossier waarin u uw competentieontwikkeling beoordeelt. De opleiding sluiten we af met een beoordeling van uw portfolio.

Meer informatie op: jesusmeca.es/coaching-personal

Handboek Managementvaardigheden

Bijzonder geschikt voor zelfstudie, voor de onderwijspraktijk en als naslagwerk

Handboek managementvaardigheden is het standaardwerk om toekomstige leidinggevenden voor te bereiden op de ingewikkelde en enerverende werkzaamheden. Bovengenoemd boekwerk biedt een praktische aanpak door de vele opdrachten, oefeningen en voorbeelden. Opbouw en toon van Handboek managementvaardigheden maken dit boek zeer geschikt als naslagwerk, voor de onderwijspraktijk en voor zelfstudie.

Fundament van genoemd boek is het concurrerende - waardenmodel. Dit model laat zien welke vaardigheden van belang zijn voor effectief leiderschap. Deze volledig herziene druk richt zich minder op de afzonderlijke rollen als manager en eerder op de competenties die voor een succesvolle manager noodzakelijk zijn. Een leidinggevende moet kunnen schakelen tussen rollen, en met name diverse competenties tegelijkertijd kunnen aanwenden.

De vijfde editie bestaat uit vier modules welke elk vijf competenties behandelen:

 1. Module 1 Samenhang en betrokkenheid creëren en in stand houden.
 2. Module 2 Stabiliteit en continuïteit tot stand brengen en in stand houden.
 3. Module 3 Rentabiliteit verhogen en productiviteit verhogen.
 4. Module 4 Aanpassingsvermogen aanmoedigen en veranderingen entameren.

Leerkrachten die de verschillende rollen van managers willen accentueren, kunnen dat nog steeds.

Van Deskundige Naar Trainer

Leer hoe u op een praktische en aansprekende wijze een trainingsbijeenkomst resultaatgericht kunt vormgeven en krachtig kunt faciliteren

Biedt u trainingen over uw vak en wilt u meer resultaten boeken, er meer plezier aan beleven é meer interactie verwerven?

In dit werk! boekwerk Van Deskundige naar Trainer ontdekt u op een aansprekende en praktische wijze een trainingsessie resultaatgericht kunt ontwerpen en kunt faciliteren

Een inhoudsopgave:

 • Uw training sessies scherp maken door een praktische diagnose te doen;
 • Vanuit praktijk een ontwerp maken;
 • {Variatie inbouwen door activerende werkvormen;
 • Slimmer omgaan met weerstanden door andere gesprekstechnieken toe te passen, uitdagende stellingen en confronterende cases te gebruiken en de advocaat van de duivel te spelen;
 • Leren omgaan met de emoties van de groep en van uzelf.

Karin de Galan, oprichter van de Galan school voor training, is zeer ervaren in train de trainer programma's. Haar ervaring en kennis spat van het papier af. De Galan geeft concrete suggesties en maakt trainen simpel. In het boek introduceert ze een werkbaar ontwerpmodel waarmee elke trainingsbijeenkomst succesvol kan worden. Eerder publiceerde ze Trainen. Een praktijkgids en Trainingen ontwerpen.

Mofundus Coaching Opleiding

Opleiding Coachen waarin vijf interventietechnieken

Coaching is niet gelijk aan advies, nee, een coach is een begeleider van processen. Zij / hij begeleidt de coachee op zo'n manier dat die zijn eigen antwoorden kan ontdekken door het bevragen van belemmeringen en onzekerheden. De coach geeft steun aan de gesprekspartner in diens leerproces om te komen tot resultaatgerichte veranderingen. De coach beschikt daarom over een scala aan technieken en een professionele houding.

Een coach met succes kan individuele kwaliteiten van de medewerkers activeren zodat deze deze kan inzetten voor het organisatiebelang. De coach moet die medewerker het gevoel kunnen geven dat zijn eigen het belangrijkst is, op zo een wijze dat de medewerker zichzelf kan motiveren. dat alles onder: "Jouw succes is het mijne". Als coach wilt u uw medewerkers zelfstandig laten presteren.

Deze training van Mofundus besteedt daarom veel aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Ken jezelf als coach: bewust worden van uw eigen uitgangspunten.
 • Vijf manieren om te interveniëren: de analyserende, de structurerende, de sturende, de accepterende en de confronterende stijl.
 • Aanwenden van de coachvraag en kunnen omgaan met weerstanden.
 • Coachen van teams; diverse facetten van de groepsdynamiek.
 • De verschillende opeenvolgende fasen in het coachingstraject herkennen en daar kunnen werken.

De opleiding is opgezet uit een verscheidenheid aan werkwijzen: opdrachten, inleidingen, cases, rollenspellen en werkstuk, intervisie, spelsimulaties. Uw eigen handelen wordt gereflecteerd en u onderzoekt omstandigheden waarin u dreigt in uw oude valkuilen te stappen.

Voor trainers en coaches cultuurspel

Spelenderwijs met elkaar in discussie gaan over de kern van een cultuurverandering

Dit spel is een hulpmiddel voor de realisatie van cultuurverandering in een organisatie, een team of een afdeling. Veranderen is vaak niet eenvoudig, laat staan dat het gemakkelijk te implementeren is. Zeker niet als de oude situatie al lang bestaat. De meeste mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren. Hetgeen u kent is vertrouwd, en véél aantrekkelijker dan Bedoeling van Het cultuurspel is om de spelers op een speelse manier met elkaar in discussie te brengen over de kernpunten van een cultuurverandering, op een leuke wijze een spiegel voor te houden, te prikkelen om hun eigen standpunten te delen en te stimuleren om na te denken over het veranderingsproces. Hierbij kunt u denken aan vragen zoals: Wat is de reden dat ik ergens voor ben? of Waarom ben ik ergens tegen?